ABDIÁS PRÓFÉTA KÖNYVEABDIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

1,1. Abdiás látása. Így szól az Úr Isten Edomról: * Hírt hallottunk az Úrtól! És hírnök küldetett a népekhez: keljetek fel és támadjunk reá haddal!
* Jer. 49,14.
1,2. Ímé, kicsinynyé tettelek a népek között; felettébb útálatos * vagy.
* Jer. 49,15.
1,3. Szíved kevélysége csalt meg téged, aki szikla-hasadékokban lakozol, kinek lakóhelye magasan van, a ki mondja az szív