12.


     A következő bolygón egy iszákos lakott. Ez a látogatás nagyon rövid ideig tartott, de nagyon elszomorította a kis herceget.
     Ott találta az iszákost egy sor üres meg egy sor teli palack előtt.

     - Hát te mit csinálsz itt? - kérdezte tőle.
     - Iszom - felelte gyászos képpel az iszákos.
     - Miért iszol? - kérdezte a kis herceg.
     - Hogy felejtsek - felelte az iszákos.
     - Mit? - tudakolta a kis herceg, mert máris megsajnálta.
     - Azt, hogy szégyellem magam - felelte az iszákos és lehajtotta a fejét.
     A kis herceg szeretett volna segíteni rajta.
     - Miért szégyelled magad? - kérdezte.
     - Mert iszom - vágta el a további beszélgetést az iszákos, és mélységes hallgatásba süllyedt.
     A kis herceg meghökkenve szedelőzködött.
     "Bizony, bizony - gondolta út közben -, a fölnőttek rettentően furcsák."
 [legal] [privacy] [GNU] [policy] [cookies] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Vote for polarhome
Free Shell Accounts :: the biggest list on the net