TI: A kis herceg
AU: Antoine de Saint-Exupéry
NA: Rónay György (fordító)
DT: regény
DT: mese
PD: 1996/04 (elektronikus kiadás)
KW: francia irodalom, 20. sz.
NT: Az ASCII változathoz csak azok a képek vannak mellékelve,
NT: amelyekre hivatkozás van a szövegben!
NT: A dőlt betűs részeket `` karakterek jelzik.
NT: Ellenőrizve "A kis herceg" (Móra Könyvkiadó, Bp. 1973.) alapján.
 
 

  //////////////// MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR \\\\\\\\\\\\\\\\

  Ez a dokumentum a  Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A
  szerzői  és  egyéb jogok  a  dokumentum  szerzőjét/tulajdonosát
  illetik (amennyiben  az illető fel  van tüntetve).  Ha a szerző
  vagy tulajdonos külön is  rendelkezik a szövegben a terjesztési
  és felhasználási jogokról,  akkor az ő megkötései felülbírálják
  az  alábbi megjegyzéseket.  Ugyancsak ő  a felelős  azért, hogy
  ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése
  nem sérti mások szerzői jogait.  A  MEK üzemeltetői fenntartják
  maguknak azt a  jogot,  hogy  ha kétség  merül fel a dokumentum
  szabad terjesztésének lehetőségét illetően,  akkor töröljék azt
  a MEK állományából.

  Ez  a  dokumentum  elektronikus  formában  szabadon  másolható,
  terjeszthető,  de csak saját célokra,  nem-kereskedelmi jellegű
  alkalmazásokhoz,  változtatások  nélkül  és  a  forrásra   való
  megfelelő hivatkozással használható.  Minden más terjesztési és
  felhasználási  forma  esetében  a szerző/tulajdonos  engedélyét
  kell kérni.  Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig
  benne kell maradnia.

  A Magyar Elektronikus  Könyvtár elsősorban az oktatási/kutatási
  szférát szeretné ellátni magyar  vagy magyar vonatkozású public
  domain szövegekkel.  A  MEK-ről a MEK-L@huearn.sztaki.hu e-mail
  címen lehet információkat kapni és kérdéseket feltenni.

  \\\\\\\\\\\\\\\\ HUNGARIAN ELECTRONIC LIBRARY ////////////////
 
 

[legal] [privacy] [GNU] [policy] [cookies] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]


Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Vote for polarhome
Free Shell Accounts :: the biggest list on the net